Ini adalah laman web peribadi untuk tujuan promosi bagi pemilik web dan kumpulan tajaannya. Web ini bukan web rasmi bagi syarikat yang menjalankan perniagaan ini. Segala sebutharga, pelan pemasaran dan perkhidmatan yang dinyatakan adalah bergantung kepada ketetapan terkini yang ditetapkan oleh syarikat pengendali program.

Kesemua logo dan jenama yang digunakan adalah Hakmilik syarikat pengendali program dan penyedia perkhidmatan yang berkaitan. Semua potensi pendapatan yang dinyatakan adalah simulasi dan bergantung kepada usaha individu yang terlibat untuk mencapai sasaran pendapatan yang dicadangkan.
 
VP NETWORK TEAM
www.valueprepaid.net